Akademický pracovník Ústavu ŽEL FAST VUT v Brně

Akademický pracovník - OA - Ústav železničních konstrukcí a staveb FAST VUT v Brně

Děkan Fakulty stavební VUT v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: akademický pracovník – odborný asistent, úvazek 0,50 pro Ústav železničních konstrukcí a staveb.

Požadavky:
• VŠ vzdělání – magisterské studium na Fakultě stavební, obor Konstrukce a dopravní stavby
• aktivní Ph.D. studium, příp. vědecká hodnost Ph.D.
• publikační činnost v oboru drážních konstrukcí
• aktivní znalost anglického jazyka – úroveň min. B2

Předpokládaný nástup: 01.03.2018
Jedná se o zástup za mateřskou dovolenou.

Přihlášky obsahující strukturovaný životopis, praxi, publikační činnost a kopie dokladů o vzdělání přijímá zaměstnanecké oddělení děkanátu Fakulty stavební VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno, tel. 541147265 do 30ti dnů od zveřejnění. Inzerát je rovněž zveřejněn na úřední desce VUT a úřední desce FAST.

Termín zveřejnění: 16.01.2018
Termín pro podání přihlášek nejpozději do: 15.02.2018

Kontakt

Vysoké učení technické v Brně
Anna Šmehlíková
Antonínská 548/1
601 90  Brno-Veveří
Česká republika