Odborný asistent FEKT VUT Brno

Odborný asistent FEKT VUT Brno

Děkanka Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně vypisuje výběrové řízení na místo odborného asistenta se zaměřením na technickou kybernetiku (robotika a umělá inteligence) na částečný úvazek pro Ústav automatizace a měřicí techniky FEKT VUT v Brně.

Požadujeme:

- VŠ vzdělání v oboru elektrotechnika, vědecká hodnost Ph.D. nebo CSc.
- hluboké znalosti v oblasti průmyslové robotiky – kinematických struktur stacionárních robotů,
dopředné a zpětné kinematiky, dynamiky průmyslových manipulátorů
- znalosti a zkušenosti s prací v oblasti multispektrálního optického snímání částí lidského těla
ve vysokém rozlišení
- znalosti a zkušenosti v programování v MatLab a C/C++ nebo C# pro PC i mikrokontroléry
- znalost AJ na komunikativní úrovni slovem a písmem
- zkušenosti s výukou studentů na VŠ, včetně přednášek.

Předpokládaný nástup 01. 03. 2018
Termín pro podání přihlášek do 17. 02. 2018
Písemné přihlášky doplněné profesním životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání a přehledem publikační činnosti přijímá Personální oddělení děkanátu FEKT VUT v Brně, Technická 10, 616 00 Brno, tel. 541146348.

Kontakt

VUT Brno
Kateřina Hovořáková