Akademický pracovník Ústavu THD FAST VUT v Brně

AP - odborný asistent Ústavu THD FAST VUT v Brně

Děkan Fakulty stavební VUT v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovních míst:
5x akademický pracovník – odborný asistent, úvazek 0,30/12 hod. týdně pro Ústav technologie stavebních hmot a dílců.

Požadavky:
• VŠ vzdělání stavebního zaměření, obor M
• praxe 3 roky
• publikační činnost v tuzemsku i v zahraničí
• vědeckovýzkumná činnost
• praxe v zahraničí vítána
• ukončené nebo předpoklad ukončení doktorského studia

Předpokládaný nástup: 01.03.2018

Přihlášky obsahující strukturovaný životopis, praxi, publikační činnost a kopie dokladů o vzdělání přijímá zaměstnanecké oddělení děkanátu Fakulty stavební VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno, tel. 541147265 do 30ti dnů od zveřejnění. Inzerát je rovněž zveřejněn na úřední desce VUT a úřední desce FAST.

Termín zveřejnění: 18.01.2018
Termín pro podání přihlášek nejpozději do: 17.02.2018

Kontakt

Vysoké učení technické v Brně
Anna Šmehlíková
Antonínská 548/1
601 90  Brno-Veveří
Česká republika