VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK - JUNIOR

Děkan Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Výzkumný a vývojový pracovník - junior.
(pro projekt CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_0270008371)
Pracoviště: Energetický ústav

Popis pracovní pozice

Pozice výzkumného a vývojového pracovníka juniora je nabízena za účelem účasti na výzkumu zaměřeném na Energetiku se specializací na systémy obnovitelné energie. Součástí náplně práce bude absolvování zahraniční stáže a účast na mezinárodních konferencích či obdobných akcích.

Kvalifikační požadavky

- aktivní Ph.D. studium v ČR nebo max. 7 let od udělení titulu Ph.D. nebo jeho zahraniční obdoby (úroveň 8 ISCED - International Standart Classification of Education)
- oborové zaměření na Energetiku se specializací na systémy obnovitelné energie a se zkušenostmi a know-how se simulačními nástroji na cyklus kompresorů a se systémy počítačové dynamiky tekutin CFD
- výborné komunikační dovednosti, schopnost práce v týmu
- pokročilá znalost anglického jazyka

VUT v Brně nabízí

- zajímavou práci ve výzkumu a vývoji v Energetice se specializací na systémy obnovitelné energie, dlouhodobý zahraniční pobyt
- profesionální tým kolegů, špičkové institucionální zázemí
- smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení, plný pracovní úvazek

Povinné doložit

- strukturovaný profesní životopis (podepsaný) včetně přehledu publikační aktivity, výstupů výzkumu, mezinárodních zkušeností apod.
- kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom nebo jeho nostrifikace, u Ph.D. studenta potvrzení o studiu)
- doporučení školitele v případě Ph.D. studenta (podepsané)

Předpokládaný nástup: 1. 4. 2018

Termín pro podání přihlášek: do 6.3. 2018
Písemné přihlášky přijímá:
Lenka Šimčíková
personální oddělení FSI VUT v Brně
Technická 2896/2, 616 69 Brno
e-mail: simcikova@fme.vutbr.cz
Tel: +420 541 142 102

Kontakt

Vysoké učení technické v Brně
Pavla Konečná
Technická 2896/2
616 69  Brno
Česká republika
Telefon: +420 541 142 143