VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK - JUNIOR

Děkan Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

Výzkumný a vývojový pracovník - junior
(pro projekt CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008371)
Pracoviště: Ústav matematiky

Popis pracovní pozice:

Pozice výzkumného a vývojového pracovníka juniora je nabízena za účelem účasti na výzkumu zaměřeném na Matematiku se specializací na Aplikovanou diferenciální geometrii. Součástí náplně práce bude absolvování zahraniční stáže a účast na mezinárodních konferencích či obdobných akcích.

Kvalifikační požadavky:

- Aktivní Ph.D. studium v ČR nebo max. 7 let od udělení titulu Ph.D. nebo jeho zahraniční obdoby (úroveň 8 ISCED - International Standart Classification of Education)
- Oborové zaměření na Matematiku se specializací na Aplikovanou diferenciální geometrii
- Výborné komunikační dovednosti, schopnost práce v týmu
- Pokročilá znalost anglického jazyka

VUT v Brně nabízí:

- Zajímavou práci ve výzkumu a vývoji v oblasti Matematiky se specializací na Aplikovanou diferenciální geometrii, dlouhodobý zahraniční pobyt
- Profesionální tým kolegů, špičkové institucionální zázemí
- Smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení, plný pracovní úvazek

Povinné doložit:

- Strukturovaný profesní životopis (podepsaný) včetně přehledu publikační aktivity, výstupů výzkumu, mezinárodních zkušeností apod.
- Kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom nebo jeho nostrifikace, u Ph.D. studenta potvrzení o studiu)
- Doporučení školitele v případě Ph.D. studenta (podepsané)

Předpokládaný nástup: 1.5.2018

Termín pro podání přihlášek: do 21.2.2018
Písemné přihlášky přijímá:
Miroslava Vanžurová
Personální oddělení FSI VUT v Brně
Technická 2896/2, 616 69 Brno
e-mail: vanzurova@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 142 305

Kontakt

Vysoké učení technické v Brně
Pavla Konečná
Technická 2896/2
616 69  Brno
Česká republika
Telefon: +420 541 142 143