AP - odborná/ý asistent/ka

Ředitel Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení 1 místa akademické/ho pracovníka/pracovnice – odborné/ho asistenta/asistentky pro obor:
Soudní inženýrství se zaměřením na:
• pozemní stavitelství, posuzování vad a poruch staveb, oceňování nemovitostí,
• technologii provádění a řízení staveb, stavební ekonomika a řízení, správa nemovitostí,
• zpracování znaleckých posudků v oborech ekonomika – ceny a odhady nemovitostí a stavebnictví.

Požadavky:
• vysokoškolské vzdělání odpovídajícího zaměření,
• Ph.D., resp. CSc. s předpoklady pro zahájení habilitačního řízení,
• obecné požadavky na morální a občanský profil vysokoškolského učitele,
• pedagogické zkušenosti na vysoké škole, resp. doplňující pedagogické vzdělání,
• vědeckovýzkumná a odborná publikační činnost v oboru; zkušenosti se zpracováním projektů a znaleckých posudků,
• schopnost týmové i samostatné práce,
• aktivní jazykové znalosti (AJ, příp. NJ),
• jmenování znalcem v příslušném oboru minimálně 5 let

Předpokládaný nástup: duben – květen 2018.

Písemné přihlášky doplněné profesním životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání, přehledem tvůrčí a publikační činnosti a dosavadní odborné praxe přijímá personální odbor rektorátu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno do 30 dnů od zveřejnění inzerátu, tj. do 4. 3. 2018.

Kontakt

Vysoké učení technické v Brně
Gabriela Planková
Antonínská 548/1
601 90  Brno-Veveří
Česká republika