Právník/právnička

Rektor Vysokého učení technického v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce právníka/právničky Právního odboru Vysokého učení technického v Brně.

Pracovní náplň:
• právní podpora a konzultace vedení univerzity
• právní servis fakultám a nefakultním součástem univerzity
• smluvní agenda včetně problematiky registru smluv
• sledování legislativy
• příprava vnitřních předpisů a norem
• zastupování univerzity v soudních a správních řízeních

Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání (magisterské studium) v oblasti práva
• komunikační schopnosti, smysl pro spolupráci
• znalost anglického jazyka
• uživatelská znalost práce s PC
• praxe v oboru výhodou

Nabízíme:
• zázemí významné a úspěšné instituce
• příležitost k seberealizaci a osobnímu růstu
• motivující mzdové a pracovní podmínky
• zaměstnanecké benefity

Předpokládaný nástup: dle dohody

Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat: strukturovaný profesní životopis s přehledem dosavadní praxe; ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání.
Přihláška k výběrovému řízení bude doručena mailem, poštou nebo osobním podáním na adresu Personální a mzdový odbor, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, a to nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek, tj. do 23. 2. 2018.
Případné další informace podá vedoucí Právního odboru Mgr. Josef Sobotka, tel.: +420 54114 5360.

Kontakt

Vysoké učení technické v Brně
Gabriela Planková
Antonínská 548/1
601 90  Brno-Veveří
Česká republika