Výzkumný pracovník junior (Mat.Chemie)

Děkan Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Výzkumný pracovník junior (pro projekt: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008371) na částečný úvazek pro Centrum materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně.

Popis pracovní pozice:

Vybraný pracovník bude zapojen do výzkumné činnosti týmu na pracovišti Materiálové chemie na univerzitě DTU Lyngby, Dánsko. Výzkumný pracovník bude pracovat pod vedením prof. Rajana Ambata. Náplní pracovní pozice bude výzkum fotokatalyticky aktivních magnetických částic a jejich povrchování.

Nabízíme:

- dlouhodobý zahraniční pobyt na špičkovém zahraničním pracovišti,
- zajímavou práci v oblasti fotokatalytických materiálů,
- smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení, částečný pracovní úvazek.

Požadujeme:

- aktivní Ph.D. studium v ČR nebo max. 7 let od udělení titulu Ph.D., či jeho zahraniční obdoby (úroveň 8 ISCED – International Standart Classification of Education),
- oborové zaměření na Materiálovou chemii.,
- alespoň dvě publikace v daném oboru fotokatalyticky aktivních magnetických nosičů.
- schopnost psaní odborných článků a prezentace výsledků v angličtině. Ideálně doložené dosavadní publikační činností,
- schopnost samostatně plnit VaV úkoly, ale i schopnost týmové spolupráce,
- pokročilá znalost anglického jazyka,
- předchozí zahraniční stáž v délce min. 6 měsíců výhodou.

Nástup 1.4.2018.
Písemné přihlášky doplněné profesním životopisem (podepsaným), včetně přehledu publikační aktivity, výstupů výzkumu, kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom nebo jeho nostrifikace, u Ph.D. studenta potvrzení o studiu) a u studentů Ph.D. doporučení od školitele (podepsané) nejpozději do 26. 02. 2018, přijímá Marta Horáčková, Fakulta chemická VUT v Brně - CMV, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, tel.č.: 541 149 314, e-mail: horackova@fch.vut.cz.

Kontakt

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická
Marta Horáčková
Purkyňova 464/118
612 00  Brno-Královo Pole
Česká republika