Vedoucí správy budov rektorátu VUT

Vedoucí správy budov rektorátu VUT

Kvestor Vysokého učení technického v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

vedoucího správy budov rektorátu Vysokého učení technického v Brně

U uchazeče požadujeme:
• vysokoškolské popř. středoškolské vzdělání – technický nebo ekonomický směr výhodou,
• minimálně 5 let praxe v oboru ve vedoucí funkci,
• řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič,
• orientace v aktuálních předpisech BOZP a PO,
• znalost a orientace v technické dokumentaci a pasportizaci,
• aktivní uživatelská znalost práce na PC (SW MS Office, SAP),
• zodpovědnost, samostatnost, flexibilitu,
• profesionální a proaktivní přístup, organizační a koordinační schopnosti,
• dobré komunikační schopnosti,
• morální a občanskou bezúhonnost.

Pracovní zaměření:

• zajišťování hospodářské správy souboru budov nebo zařízení,
• organizace činností při zajišťování údržby a oprav bytového fondu,
• řešení zásadních finančních záležitostí při správě majetku,
• vedení příslušné dokumentace,
• řídí, zodpovídá, kontroluje zabezpečení běžné údržby, oprav a revizí na objektech,
• řídí a vede pracovníky střediska údržby,
• zabezpečuje údržbu, opravy a služby externími dodavateli (zpracovává podklady pro uzavření dohod o provedení práce, kontroluje provedení práce, přijímá ukončené zakázky a kontroluje faktury),
• ve své činnosti je přímo podřízen vedoucímu provozního odboru.

Nabízíme:
• pružnou pracovní dobu,
• odměňování odpovídající kvalifikaci, pracovní iniciativě a nasazení,
• zaměstnanecké výhody velké organizace.

Předpokládaný nástup: dle dohody.

Přihlášky s přiloženým profesním životopisem, kopiemi dokladů o dosaženém vzdělání a podrobným přehledem dosavadní praxe, přijímá Personální a mzdový odbor rektorátu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, mail : plankova@ro.vutbr.cz, nejpozději do 23. 2. 2018.

Kontakt

Vysoké učení technické v Brně
Gabriela Planková
Antonínská 548/1
601 90  Brno-Veveří
Česká republika