Správce spisovny a metodik

Kvestor VUT v Brně vyhlašuje výběrové řízení na pozici

SPRÁVCE SPISOVNY A METODIK

Popis pozice:
správce spisovny
• přebírání dokumentů do spisovny
• vedení evidence dokumentů ve spisovně
• vyhledávání dokumentů ve spisovně
• vyřizování výpůjček a vedení evidence výpůjček ze spisovny
• tvorba skartačních návrhů
• zajišťování odvozu dokumentů po provedeném skartačním řízení

metodik
• poskytování konzultací a metodického vedení zaměstnancům VUT v oblasti ukládání dokumentů
• poskytování konzultací, metodického vedení a školení ostatním správcům spisoven
• poskytování konzultací, metodického vedení a školení uživatelům elektronického systému spisové služby
• tvorba vzorů, metodik a manuálů

Požadavky na pracovníka:
• VŠ obor archivnictví
• znalost archivní legislativy
• zkušenosti s ukládáním dokumentů v příručních registraturách/spisovnách
• zkušenosti s výběrem archiválií
• zkušenosti s prací v systémech elektronické spisové služby
• komunikační a prezentační dovednosti
• uživatelská znalost MS Office
• dobré komunikační a organizační schopnosti, systematičnost, pečlivost

Nabízíme:
Získání zkušeností se zaváděním nového elektronického systému spisové služby
Zajímavou a tvořivou práci
Možnost odborného růstu a seberealizace
Zaměstnanecké benefity
6 týdnů dovolené

Nástup květen 2018
Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat: strukturovaný profesní životopis s přehledem dosavadní praxe; kopie dokladů o dosaženém vzdělání.
Přihláška k výběrovému řízení bude doručena mailem, poštou nebo osobním podáním na adresu Personální a mzdový odbor, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, a to nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek, tj. do 26. 2. 2018.
Případné další informace podá Mgr. Jiří Sedlický, tel.: +420 54114 4516.

Kontakt

Vysoké učení technické v Brně
Gabriela Planková
Antonínská 548/1
601 90  Brno-Veveří
Česká republika