ODBORNÝ ASISTENT/KA

Děkan Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/ky nebo asistenta/ky na Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky pro Odbor kvality, spolehlivosti a bezpečnosti s nástupem nejdříve od 1. 12. 2020 na plný pracovní úvazek za těchto podmínek:

Podmínka

- Absolvent/absolventka doktorského studia (Ph.D.) technického směru se znalostmi a zkušenostmi v oblasti firemních procesů, managementu kvality a metrologie
- Předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci v oblasti výrobní techniky a technologie, metrologie a integrovaných systémů managementu

Kontakt

Strukturovaný životopis a kopie (úředně neověřené) dokladu o dosažené kvalifikaci zasílejte na e-mail: simcikova@fme.vutbr.cz nejpozději do 14.11.2020.

Kontakt

Vysoké učení technické v Brně
Pavla Konečná
Technická 2896/2
616 69  Brno
Česká republika
Telefon: +420 541 142 143