Výzkumný a vývojový pracovník/ce - junior

Děkan Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice
VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK – JUNIOR

(pro projekt CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008371)

Pracoviště: Ústav fyzikálního inženýrství

Popis pracovní pozice:

Pozice výzkumného a vývojového pracovníka juniora je nabízena za účelem účasti na výzkumu zaměřeném na simulace a vývoj fyzikálních modelů v oblasti plazmoniky a nanofotoniky. Součástí náplně práce bude absolvování zahraniční stáže a účast na mezinárodních konferencích či obdobných akcích.

Kvalifikační požadavky:

• Aktivní Ph.D. studium v ČR nebo max. 7 let od udělení titulu Ph.D. nebo jeho zahraniční obdoby (úroveň 8 ISCED – International Standart Classification of Education)
• Oborové zaměření na oblast plazmoniky a nanofotoniky
• Výborné komunikační dovednosti, schopnost práce v týmu
• Pokročilá znalost anglického jazyka

The normalizing factor f: h_N=f x h
Discipline f
Agricultural Sciences 1.27
Biology & Biochemistry 0.60
Chemistry 0.92
Clinical Medicine 0.76
Computer Science 1.75
Engineering 1.70
Environment/Ecology 0.88
Immunology 0.52
Materials Science 1.36
Mathematics 1.83
Microbiology 0.63
Molecular Biology & Genetics 0.44
Neuroscience & Behaviour 0.56
Pharmacology & Toxicology 0.84
Physics 1.00
Plant & Animal Science 1.08
Psychiatry 0.88
Space Science 0.74

VUT v Brně nabízí:

• Zajímavou práci ve výzkumu a vývoji v oblasti plazmoniky a nanofotoniky, dlouhodobý zahraniční pobyt
• Profesionální tým kolegů, špičkové institucionální zázemí
• Smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení, plný pracovní úvazek

Předpokládaný nástup:

únor 2021

Povinné doložit:

• Strukturovaný profesní životopis (podepsaný) včetně přehledu publikační aktivity, výstupů výzkumu, mezinárodních zkušeností apod.
• Kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom nebo jeho nostrifikace, u Ph.D. studenta potvrzení o studiu)
• Doporučení školitele v případě Ph.D. studenta (podepsané)

Termín pro podání přihlášek: do 14.11.2020

Písemné přihlášky přijímá:

JUDr. Pavla Konečná
Personální oddělení FSI VUT v Brně
Technická 2896/2, 616 00 Brno
e-mail: konecna@fme.vutbr.cz
tel: + 420 541 142 143

Kontakt

Vysoké učení technické v Brně
Pavla Konečná
Technická 2896/2
616 69  Brno
Česká republika
Telefon: +420 541 142 143